Over L&L
Overzicht (home)

Steun en toeverlaat

Natuurlijk voert L&L graag tekst- en contentgerelateerde opdrachten voor u uit. Wellicht wilt u echter eigenlijk het liefst alles in eigen huis doen, maar zijn uw eigen medewerkers daar nog niet helemaal klaar voor. Laat hen in dat geval coachen door L&L! Wij zorgen voor adequate begeleiding en fungeren als hun steun en toeverlaat. Met als doel dat de betreffende medewerkers na enige tijd geheel zelfstandig kunnen opereren.  

Taalcoaching

Bij taalcoaching richten wij ons primair op het schrijven van correct en vooral ook vlot leesbaar Nederlands. Dus naast het voorkomen van taalfouten letten we er bijvoorbeeld ook op dat zinnen niet te lang worden. Een ander aandachtspunt is het goed gebruiken van leestekens, evenals het vermijden van ambtelijke taal en vaktechnisch jargon. Uw medewerkers schrijven in eerste instantie hun eigen teksten. Wij kijken deze na en bespreken onze bevindingen vervolgens uitgebreid met de auteurs.

Contentcoaching

Contentcoachting richt zich uiteraard op de inhoud. Hierbij benadrukken wij ‘de kunst van het weglaten’. Immers, hoe korter en krachtiger een tekst, des te beter deze doel zal treffen. Te veel informatie leidt af van de kern van uw boodschap en brengt het gevaar met zich mee dat lezers vroegtijdig afhaken. In de meeste gevallen zorgt het combineren van contentcoaching met taalcoaching voor het beste resultaat.

Projectcoaching

Bij projecten als jaarverslagen, (bedrijfs)magazines, nieuws-brieven, (gedenk)boeken, brochures enz. zijn naast taal en content verschillende andere aspecten van belang. Bijvoorbeeld de vormgeving, maar ook het gebruik van foto’s, illustraties en tabellen. Gaat het om een digitale publicatie of is ook drukken en binden nodig? Wij kunnen uw medewerkers coachen tijdens het gehele projecttraject. Tot en met de verzending van het eindresultaat!

Contact
LAGERWAARD     &         LAGERWAARD                      senior redactiebureau
Woord
COACHING

Interimmanagement

Heeft u tijdelijk iemand nodig die uw communicatiemanagement voor zijn rekening neemt, dan kunt u ook bij ons terecht. Wij zien dit als een vorm van coaching. Niet van buitenaf, maar vanuit een tijdelijke positie binnen uw organisatie.

TOP