OVER L&L
over L&L
Overzicht (home)

Senior én Rotterdams

L&L afficheert zich als senior redactiebureau. Senior slaat op het feit dat de broers Bart-Jan en Bob Lagerwaard met het bureau zijn begonnen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Uit liefde voor de Nederlandse taal en met de professionele en maatschap- pelijke ervaring van een heel werkzaam leven. ‘Pecunia’ vormen dus niet meer de belangrijkste drijfveer. Dit komt tot uitdrukking in aantrekkelijke tarieven en een informele, ontspannen benadering. Hoewel ‘senior’, is L&L verrassend jong van geest. Ook is het een echt Rotterdams bureau. Dus ‘niet lullen, maar poetsen’. Oftewel een puike service en deadline=deadline!

Bob Lagerwaard (1950) studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam achtereen-volgens af als jurist (in twee studierich-tingen) en econoom. Werd internationaal commercieel manager bij een groot Rotterdams havenbedrijf. Vervolgde zijn loopbaan bij een onderneming in de omroep-sfeer. Trad hierna in dienst van een grote overheidsorganisatie. Had daar o.a. tot taak het bevorderen van de vestiging van (nieuwe) internationale hoofdkwartieren van bedrijven en organisaties. Is naast zijn reguliere werkkring altijd commercieel actief geweest als communicatief schrijver en redacteur, inmiddels meer dan 40 jaar. Heeft verder veel ervaring in het besturen van verenigingen en stichtingen. Werd mede op grond hiervan benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

mr. drs. Bart-Jan Lagerwaard
mr. drs. Bob Lagerwaard
LAGERWAARD     &         LAGERWAARD                      senior redactiebureau
Contact
COACHING

Bart-Jan Lagerwaard (1947) studeerde korte tijd elektrotechniek aan de TU Delft en daarna economie en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Begon als directiesecretaris bij een grote scheeps-werf en werkte in leidinggevende commerciële functies bij verschillende technisch georiënteerde bedrijven. Was directeur van een grafische productie- en handelsonder-neming. Startte in 1987 zijn eigen praktijk als communicatieadviseur, (bedrijfs)journa-list en tekstschrijver/contentspecialist. Voerde een grote verscheidenheid van op- drachten uit voor bedrijven, overheden en andere organisaties. Is autodidactisch technicus en uitvinder. Heeft als lid van de vereniging Ambacht & Gereedschap een bij-zondere affiniteit met gereedschap en metaal- en houtbewerkingsmachines, zowel oud als modern.

top

TOP