Voor wat
Over L&L
Overzicht (home)

Maatschappijbrede ervaring

De uitgangspunten van L&L - correct Nederlands, vlotte leesbaarheid en een heldere, relevante inhoud - zijn universeel. Bij het toepassen van deze uitgangspunten zijn er natuurlijk wel accentverschillen, afhankelijk van het soort opdrachtgever en het doel van een tekst. Ook in dit opzicht beschikt L&L over een ervaring die zich uitstrekt over de meeste sectoren van onze maatschappij. Hierdoor kunnen wij vrijwel ieder type opdrachtgever volledig van dienst zijn.

Bedrijven

De partners van L&L kennen het bedrijfsleven van binnen en van buiten. In de loop der jaren werden opdrachten uitgevoerd voor een indrukwekkend scala aan bedrijven, waaronder zeer gespecialiseerde ondernemingen en ondernemingen met een complexe technische achtergrond. Dankzij een scherp anaytisch vermogen en gevoel voor verhoudingen zijn wij in staat ook uw communicatiebehoefte snel te onderkennen en er naadloos bij aan te sluiten. Dat zorgt voor tekst en content waar u écht wat aan heeft.

 

(Semi)overheden

Mondige burgers verwachten van overheden bovenal transparan-tie. Dit vergt aansprekend taalgebruik, zonder het ambtelijk jargon dat als een hardnekkige mist de intenties van een overheid kan versluieren. L&L is zeer goed thuis op het gebied van efficiënte overheidscommunicatie. Niet alleen vanwege de opdrachten die voor tal van overheidsdiensten werden uitge-voerd, maar ook doordat een van de partners lange tijd deel uitmaakte van een grote overheidsorganisatie.

Stichtingen en verenigingen

Besturen van stichtingen en verenigingen bestaan in de meeste gevallen uit vrijwilligers. Dit vindt niet zelden zijn weerslag in de communicatie. L&L kan op basis van een jarenlange ervaring helpen deze communicatie  te optimaliseren en professioneler te maken. Afhankelijk van de achtergrond van uw stichting of vereniging zijn wij in bepaalde gevallen bereid hiervoor een gereduceerd tarief te hanteren.

Bureaus

Ook bijvoorbeeld p.r.- en reclamebureaus kunnen profiteren van de grote kennis, kunde en ervaring van L&L. Vooral voor het minder eenvoudige werk vormen wij een welkome aanvulling op uw eigen netwerk. Bovendien zijn er genoeg situaties waarin een grijze kop meer gewicht in de schaal legt dan een jonge hond. Voor bureaus hanteren wij speciale tarieven en in de contacten met uw klanten presenteren wij ons altijd als vertegen-woordiger van uw bureau.

 

Instellingen

De zorgsector staat volop in de belangstelling, niet in de laatste plaats door de vergrijzing van onze samenleving. Dit betekent dat zorginstellingen als ziekenhuizen, verpleeg-huizen en verzorgingshuizen regelmatig onder een vergrootglas liggen. Maar ook bijvoorbeeld woningcorporaties hebben in toenemende mate te maken met kritische consumenten. Kortom, in deze tijd is duidelijke communicatie in klare taal voor instellingen een ‘must’. L&L kan daarvoor zorgen.

 

Musea

Zeker nu de concurrentie in de vrijetijdsmarkt hand over hand toeneemt, is het voor musea keiharde noodzaak om hun boodschap helder te communiceren. Hierbij wordt de kwaliteit van taal en content al snel ervaren als maatgevend voor de kwaliteit van het museum. Dus reden genoeg voor een puur professionele benadering. L&L staat u hierbij graag terzijde! Naast algemene museumcommunicatie kunnen wij u in het bijzonder van dienst zijn als het gaat om communicatie voor museumwinkels (een vaak verwaarloosd terrein!) en  het professionaliseren van de com-municatie van vriendenorganisaties.

Referenties
Contact
LAGERWAARD     &         LAGERWAARD                      senior redactiebureau
Woord
VOOR WIE

TOP

COACHING
Redacties
Redacties van uiteenlopende tijdschriften, lokale/regionale kranten en andere bladen zijn wij eveneens graag van dienst. Ad hoc (we zijn meestal snel beschikbaar!) of in een meer permanente samenwerking. Als wij voor een artikel een of meer personen interviewen op locatie, kunnen we desgewenst ter plaatse ook foto’s nemen (met semiprofessionele apparatuur).