Speciale opdrachten

L&L is een redactiebureau en onze acquisitie richt zich derhalve primair op activiteiten die samenhangen met tekst en content. De partners beschikken echter beiden over een langdurige en brede maatschappelijke ervaring. In combinatie met hun academische achtergrond (juridisch/economisch) zijn zij hierdoor in staat uiteenlopende situaties snel en grondig te analyseren met het doel oplossingen te vinden voor problemen of een positieve bijdrage te leveren aan ontwikkelingen. Op grond hiervan kunt u hen inschakelen voor een verscheidenheid van speciale opdrachten die niveau en vertrouwelijkheid vereisen.

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

* ’out of the box’ meedenken in het kader van beleids-   vorming en het zoeken naar nieuwe wegen;

* bemiddeling bij in- en externe conflicten;

* het vergaren van allerlei informatie in binnen- en   buitenland;

* vertrouwelijke benadering van mogelijke kandidaten   voor sleutelfuncties;

* kritische evaluatie van plannen;

* kwalitatief onderzoek door middel van interviews;

* oplossing van (bestuurs)problemen bij verenigingen en   stichtingen;

* bekleding van bestuursfuncties ad interim.


Wat u ook aan L&L toevertrouwt, uiterste discretie is gewaarborgd!

TOP

LAGERWAARD     &         LAGERWAARD                      senior redactiebureau
TERUG
TERUG
Voor wat
Voor wat