En veel meer...

 

Persberichten

Veel persberichten lijken net reclameteksten. En belanden dus bij de meeste redacties regelrecht in de prullenbak. L&L schrijft een persbericht beslist beter. Wij zorgen ervoor dat de nieuwswaarde van uw boodschap goed over het voetlicht komt. Kort en krachtig!

 

Ghostwriting

Het schrijven van toespraken die de aandacht vasthouden, is een vak apart. Weinig mensen zijn van nature een goede spreker. L&L schrijft een speech op het lijf van degene die deze moet voordragen. Wij proberen te bereiken dat u zo natuurlijk mogelijk en zelfverzekerd overkomt. We bouwen bijvoorbeeld rustpunten in. Ook verwerken we (mits gepast) leuke woordspelingen of een onschuldig grapje. Alles met het doel om ú succes te bezorgen.

 

Brieven

Ondanks de digitale revolutie is de klassieke brief zeker nog niet overleden. Integendeel. Met een goede brief valt u tegenwoordig op! Zo’n brief schrijven is echter dikwijls niet eenvoudig. Gelukkig kan L&L u de helpende hand bieden. Onze kennis en ervaring maken het verschil!

 

E-mail nieuwsbrieven

Bedenk dat u niet de enige bent die een elektronische nieuwsbrief verstuurt. Alle reden dus om u te onderscheiden van anderen. Als u gebruik maakt van de expertise van L&L komt u in dit opzicht beslist verder. Ook hier geldt dat onze benadering helemaal is afgestemd op het specifieke karakter van dit laagdrempelige en relatief goedkope medium. Met een grotere kans op succes als plezierig gevolg.

 

Journalistieke producties

Wellicht krijgt u wel eens de gelegenheid om iets over uw bedrijf of organisatie te publiceren in een blad of via een digitaal medium. L&L kan dan voor u een prima artikel schrijven. Geen ‘reclameverhaal’, maar een journalistiek verantwoord verhaal. Natuurlijk wél een stuk dat bij de lezer de indruk achterlaat die u voor ogen staat.

 

Websitescans

Als u zeker wilt zijn van een optimale functionaliteit van uw dure website, laat u L&L een websitescan uitvoeren. Tegen een van tevoren overeengekomen vast honorarium nemen wij dan de content van de site en de sitestructuur grondig en kritisch onder de loep. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dienstbaarheid aan uw commerciële en/of informatieve doelstellingen, toegankelijkheid en de feitelijke inhoud. En passant ontdekken we bij deze screening meestal ook nog wel een paar taalkundige of stilistische onvolkomenheden.

 

Websitemonitoring

Soms wordt in eerste instantie besloten om de content van een site zelf te onderhouden. Met een modern content management systeem (CMS) is onderhoud in technische zin niet moeilijk. Vooral door tijdgebrek valt het in de praktijk echter meestal tegen. Achterstanden zijn daarom meer regel dan uitzondering. Het gevolg is een niet-actuele website. Dat doet afbreuk aan het imago van uw organisatie. L&L kan voor een vast periodiek bedrag uw website nauwlettend in de gaten houden. U krijgt dan direct een waarschuwing wanneer wij constateren dat iets niet helemaal in orde is.

 

Contentonderhoud

Nóg gemakkelijker wordt het voor u wanneer u het complete onderhoud van de content aan L&L overlaat. Dan houden we niet alleen uw website in het oog, maar zorgen wij ook voor de noodzakelijke inhoudelijke aanpassingen. Afhankelijk van uw wensen, kunnen wij het contentonderhoud uitvoeren op basis van een abonnement.

 

Websitetestimonials

Wat anderen over u zeggen, heeft veel meer impact dan wat u over uzelf beweert. Uw website is de aangewezen plek om de mening van uw relaties weer te geven. Laat daar op de juiste wijze invulling aan geven door L&L! Op journalistieke wijze interviewen wij de door u aangewezen personen. Telefonisch of vis-à-vis. Vervolgens schrijven we een klinkende testimonial. Natuurlijk zeer positief, maar vooral ook reëel. Want opgeblazen ballonnen worden heel snel doorgeprikt.

 

 

TOP

LAGERWAARD     &         LAGERWAARD                      senior redactiebureau